Mẫu Kệ trưng bày gạch men mới năm 2012

Đây là mẫu kệ trưng bày gạch men mới năm 2012. Nó được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh của nó:

Hình 1.
Hình 2.
Hình 3.
Hình 4.
Hình 5.
Hình 6.
Hình 7.
Hình 7.
Hình 8.
Hình 9.
Hình 10.
Để biết thêm thông tin liên hệ tại đây